VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

I když je procento vrácení zboží mizivé, je dobré vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

ZÁRUKA

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POVAHY ZBOŽÍ A NEVHODNÉHO ZPŮSOBU UŽITÍ

International Medical Expert s.r.o nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

REKLAMACE A JEJÍ PRŮBĚH

Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u International Medical Expert s.r.o (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení). Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato. Formulář pro vrácení zboží je volně ke stažení ZDE. V případě, že vyplňujete formulář bez pomoci našeho personálu, nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení. Berte, prosím, na vědomí, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.

OSOBNÍ PŘEDÁNÍ VÝROBKU

Vámi zakoupené zboží můžete vrátit i na našem výdejním místě na adrese

International Medical Expert s.r.o
Švandy ze Semčic 1068/13
190 00 Praha 9 - Libeň

Formulář pro vrácení zboží s vámi rádi vyplní naši pracovníci přímo na pobočce. Pokud nebude váš požadavek vyřízen přímo na místě, bude vámi vrácené zboží postoupeno k posouzení našemu reklamačnímu oddělení.

DORUČENÍ POŠTOU

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku doporučeně na adresu:

International Medical Expert s.r.o
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9 - Libeň

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je volně ke stažení na internetových stránkách intermedexp.com.

V případě uznání reklamace vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky / předání dopravci. Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku. O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že International Medical Expert s.r.o porušilo podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy. Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

POSTUP PRO REKLAMACI POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Zásilka se při převozu může poškodit. V takovémto případě prosím postupujte dle pokynů níže.

Pokud je poškozený obal zásilky
Při převzetí si překontrolujte stav zásilky (neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, správný počet kusů). Je-li zásilka neúplná nebo poškozená, zásilku nepřebírejte a do předávacího protokolu spolu s dopravcem zaznamenejte důvod nepřevzetí

Pokud poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce nebo škodním protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@intermedexp.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na tutéž adresu. Je-li to možné, připojte fotografie poškozené zásilky.

Nebude-li při převzetí poškozené, neúplné zásilky, kupujícím sepsán škodní protokol s dopravcem, považuje se zásilka za doručenou bez poškození a v pořádku. Na pozdější reklamace ohledně poškození obalu nebo neúplnosti zásilky nebude brán zřetel.

Příjemce je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží.

Pokud je poškozené zboží, ale obal je neporušený
Zjistíte-li po rozbalení, že výrobek jeví známky poškození, výrobek neotevírejte a nepoužívejte. V případě známek užití a opotřebení výrobku nebude žádosti na vrácení peněz či výměnu výrobku vyhověno. Poškození je nutné viditelně nafotit a zaslat fotografie na email naší zákaznické linky: info@intermedexp.com. V emailu uveďte číslo objednávky nebo číslo faktury.

Uveďte, zda byl či nebyl poškozen obal a zda-li si přejete vrátit platbu nebo vyměnit výrobek. V případě žádosti o vrácení peněz, uveďte do emailu i své číslo účtu.

V případě schválení výměny za nový výrobek má kupující povinnost předat poškozený výrobek dopravci zabalený tak, aby nedošlo k dalšímu poškození, se všemi doklady a příslušenstvím, které zásilka obsahovala.

KONTAKTY

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces.

+ 420 226 208 268, + 420 732 735 009

Platba online
Doprava zdarma nad 7000 Kč
Innea maska zdarma (nákup nad 5000 Kč)
Vzorky zdarma k objednávce
Telefonická podpora