INNO-TDS TIGF

Indukční terapie prvků, které vyvolávají regeneraci extracelulární matrix.

pH 6,5 až 7,0

MECHANISMUS PŮSOBENÍ

Kombinace složek poskytuje firoblastům materiál pro syntézu proteinu a také poskytuje složky nezbytné k jeho správnému budování.

AKTIVNÍ SLOŽKY

Kyselina askorbová
Aminokyseliny
Kyselina pyrohroznová
Glutation
Organický křemík

INDIKACE

Stimulace růstových faktorů.
Stimulace syntézy proteinů a glykoproteinu.
Doplňuje jiné terapie, které stimulují syntézu růstových faktorů.

TECHNOLOGIE APLIKACE

Klasická mezoterapie: Bod po bodu, intradermální papule.
Zavedení: hloubka od 1 do 2 mm
Může být aplikován s použitím techniky nappage
Je možné aplikovat pomocí přístroje na frakční mezoterapii nebo dermarolleru.

PŘESTÁVKY MEZI SEZENÍMI: 7 dnů

POČET SEZENÍ: 4